พรรคภราดรภาพ


หมายเลข 7

นโยบายพรรค : พรรคภราดรภาพ หมายเลข 7

    ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสุขของประชาชนและการอยู่ร่วมกัน อย่างมีภราดรภาพบนพื้นฐานแห่งความหลากหลายของชาวไทยต้องยึดหลักสำคัญ 6 ประการ คือ คุณธรรม นิติธรรม เสรีภาค เสมอภาค เอกภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการดำเนินการทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงและความสันติสุขของสังคมไทย และใช้คุณธรรมนำหน้าการเมือง

 

ข้อมูลพรรค :

หมายเลข : 7
ชื่อพรรคการเมือง : พรรคภราดรภาพ PARADONPHAB PARTY
ชื่อย่อ : ภดภ. PDP.
วันที่จัดตั้ง : 13 พ.ย. 2556
หัวหน้าพรรค : นายทวี ซันเฮม
เลขาธิการพรรค : นายสมศักดิ์ มีชัย
จำนวน : กก. บริหาร 9, สมาชิก 21, สาขา -
สำนักงานใหญ่ : 4 ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-509 9874

 

นโยบาย ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสุขของประชาชนและการอยู่ร่วมกัน อย่างมีภราดรภาพบนพื้นฐานแห่งความหลากหลาย
ของชาวไทยต้องยึดหลักสำคัญ 6 ประการ คือ คุณธรรม นิติธรรม เสรีภาค เสมอภาค เอกภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการ
ดำเนินการทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงและความสันติสุขของสังคมไทย และใช้คุณธรรมนำหน้าการเมือง

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

1. นายทวี ซันเฮม
2. นายบุญญา หลีเหลด
3. นายอิบรอฮิม ยานยา
4. นายสมศักดิ์ มีชัย
5. นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
6. นายวาลิด หะยียูโซะ
7. นายชาญวิทย์ หมาดโสะ
8. ------
9. นายมะเซาฟี สาและ
10. นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาช์
11. ------
12. ------
13. ------
14. นายชัยวุฒิ แอเดช
15. ------
16. นายเอกสิทธิ์ จักหงษ์สุวรรณ์
17. ------
18. นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ
19. นายอดุลย์ หมัดสกุล
20. นายปัญญา ท่อทิพย์
21. ------
22. นายสมบัติ สัจติประเสริฐ
23. นายวิมาน เหมมันต์
24. นายดนัย ทองย่น
25. นายฮาฟิต อาแว