Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ประกวดราคา รับที่ ช.873/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยใช้ Image processing สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองจอก (ขาเข้า) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23546668-76 ต่อ 26410 อื่นๆ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์ รับที่ ช.872/24 ก.พ.57 ขายพัสดุที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 89 รายการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25610777 ต่อ 1535 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.864-871/24 ก.พ.57 ซื้อเครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซล “พีลสติก” Type 16 PA4V.185 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “ALSTHOM” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 11 มีนาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อตลับลูกปืนสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 14 – 24 มีนาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ คือ Group:APD.B35 Block Brake Unit PEC7/II/30920/11Z,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ คือ Group:Bogie แยกซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 14 มีนาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ คือ คือ Group:APD-A1 Compressor Set,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซล “พีลสติก” Type 16 PA4V.185 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “อัลสตรอม” จำนวน 1 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 10 – 18 มีนาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับใช้กับรถดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ Group:Voith Transmission Type T211 RZ,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ Group:APD.A1 Compressor Set แยกซื้อแบบตั้งแต่ 13 – 21 มีนาคม 2557ติดต่อที่ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2-2204669 ก่อสร้าง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.868/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหาร การคลังและพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4280 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.867/24 ก.พ.57 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 5202 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูล รับที่ ส.866/24 ก.พ.57 ให้เช่าที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เช่าที่ดินก่อสร้างอาคารค้าขายยกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 รายการ และมีความประสงค์จะประมูลให้เช่าที่ดิน เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ บริเวณตลาดโรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มีนาคม ติดต่อที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3724 0999 ต่อ 155, 163 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประมูล รับที่ ส.865/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4460 2218 อื่นๆ
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประมูล รับที่ ส.863, ส.864/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงาน ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซอย 9 (บ้านยายหยด) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างงานก่อสร้างลู่วิ่งจักรยาน สวนสาธารณะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลสังกะเปี๋ยว ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลสำนักงานตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3817 0520-1 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประมูล รับที่ ส.862/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขประกาศซื้อรถเกลี่ยดิน (รถเกรดเดอร์) มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ฉบับที่ 1) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3938 7275 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.861/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง Tap Line (สถานีไฟฟ้าน่าน 1-สถานีไฟฟ้าปัว)-สถานีไฟฟ้าเวียงสา จังหวัดน่าน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (คพส.9.1) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มีนาคม ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5824 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สอบราคา รับที่ ส.859, ส.860/24 ก.พ.57 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอก หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์, สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5582 4026-8 อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ประมูล รับที่ ส.858/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 22 โครงการ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4542 5236 ก่อสร้าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ส.857/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตู้กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 5550-51 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลสำนักท้อน ประมูล รับที่ ส.856/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล 35/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักท้อน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.0 3896 3641-3 ต่อ 109 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.855/24 ก.พ.57 ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดั๊ม จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลพันเสา ประมูล รับที่ ส.854/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 10 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5536 5250 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหัวนา ประมูล รับที่ ส.853/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (สนามฟุตซอล) ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวนา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4200 1288 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ประกวดราคา รับที่ ส.852/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3720 9413 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ส.851/24 ก.พ.57 จ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุกขยะฯ จำนวน 10 รายการ, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 2 รายการ, สอบราคาซื้อเครื่องกังหันตีน้ำ จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3728 3173 ยานพาหนะ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคา รับที่ ส.850/24 ก.พ.57 จ้างเหมาขนส่งน้ำยางและเศษยางขององค์การสวนยาง ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1570-2 ต่อ 122 อื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สอบราคา รับที่ ส.849/24 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชา พณิชยการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2819 5277 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคตราด ยกเลิก รับที่ ส.848/24 ก.พ.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง ตามประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.847/24 ก.พ.57 จ้างออกแบบโรงงานต้นแบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2117 6521 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพิจิตร ยกเลิก รับที่ ส.846/24 ก.พ.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 748 เมตร บ่อพัก 38 บ่อ ตามประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่(นครพนม) ประกวดราคา รับที่ ช.863/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหินใหญ่ ขนาดประมาณ 0.20 – 0.30 เมตร จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.042-540145 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนทอง ประมูล รับที่ ช.861/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-910032 ยานพาหนะ
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.860/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 185 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112733-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ประกวดราคา รับที่ ช.859/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-209413 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลแม่สาย ประมูล รับที่ ช.858/24 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่สาย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย โทร.053-731288 ต่อ 202 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.857/24 ก.พ.57 ซื้อเครื่องชุดวิเคราะห์ไอออนเชิงไฟฟ้าด้วยระบบการวัดศักย์ไฟฟ้า (Automatic Trtrator) จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน ยกเลิก รับที่ ช.856/24 ก.พ.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ตามประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-494157 ยานพาหนะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ ช.855/24 ก.พ.57 จ้างเหมาบริการงานสารบรรณ งานรับ – ส่งเอกสาร และงานห้องสมุด ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนบริหารกิจการสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-3330000 ต่อ 3238 อื่นๆ
จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.844/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในงานหัตถการปลอดเชื้อผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการทางโรงพยาบาลอุดรธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4224 5555 ต่อ อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.843, ส.843.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ การเงิน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.842, ส.842.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโพรงจมูกผ่านระบบวีดีทัศน์ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ การเงิน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.841, ส.841.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 4 คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ การเงิน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.840, ส.840.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 3 ชุด เพื่อไว้ใช้ในราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ การเงิน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.839/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สมุทรสาคร” ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5394 3137 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกวดราคา รับที่ ส.838, ส.838/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4283 5224-8 ต่อ 41117-8 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ ส.837/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร AC ถนนสายคลองยวน-คลองรั้ว-หาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7565 6056 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ส.836/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนสายบางใบไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยดาริส-บ้านนายสุนทร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสาย 401 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยมัสยิด-บ้านท่าสูงบน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนประชาอุทิศ 802 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายนายพ่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทองสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมสนิท หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยผาสุก หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายช้อง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิด หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมท่อระบายน้ำพร้อมงานดาดคอนกรีตกำแพงปากท่อซอยตลาดพุธ-กุโบร์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมาดช้าง-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 14 ตำบล ท่าศาลา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ถนนท่าศาลา -นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7533 0474 ต่อ13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ ส.835, ส.835.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สูง 4 ชั้น 18 ห้องเรียน พร้อมงานครุภัณฑ์อาคารเรียนฯ จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7560 0295-6 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.834/22 ก.พ.57 ซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-14 มีนาคม ติดต่อที่ ห้องการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 0075 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ประมูล รับที่ ส.833/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลและถนน คสล.ภายในพื้นที่ตำบลวังใหม่ จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โทร.0 7460 1903 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.832/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4560 5390-2 อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.831, ส.831.1/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียงได้ 360 องศา จำนวน 1 เตียง เพื่อไว้ใช้ในราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ การเงิน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกวดราคา รับที่ ส.829, ส.830/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม.ถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม.และอื่นๆ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง (น.บึงโขงหลง), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2557 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 330 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมและวางท่อน้ำดิบ PVC ขนาด 300 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนเดิม ปี 2557 ถนนอุดร-เลย ถนนอนาลโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4232 3003 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.828/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบทักษะด้านช่างของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ระยะที่ 1 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วน) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองรายได้ การไฟฟ้า นครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2348 5528 ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดปากพนัง ประกวดราคา รับที่ ส.827, ส.827.1/22 ก.พ.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลจังหวัดปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 7188 ต่อ 13 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ส.826/22 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบ บำบัดของเสียทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5596 1157 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.