Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 53 อัตรา ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 3 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0051-2 ต่อ 110 อื่นๆ
สำนักงานสรรพากรภาค 3 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 75 อัตรา ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 3 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0051-2 ต่อ 110 ยานพาหนะ
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ พิเศษ 49/9 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลพบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 48/9 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการถรพยาบาลพร้อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โทร.036-497105 ต่อ 101,102 ยานพาหนะ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบราคา รับที่ พิเศษ 47/9 ก.ย. 57 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงห้องอาเซียน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0-2415-8536 ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/9 ก.ย. 57 จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152043 ต่อ 110 อื่นๆ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สอบราคา รับที่ พิเศษ 45/9 ก.ย. 57 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 6 หมวด (185 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8242 อาหาร
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประมูล รับที่ พิเศษ 44/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออาหารคนไข้ และอาหารเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขก จำนวน 6 หมวด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ โทร.0-2354-4280 อาหาร
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประมูล รับที่ พิเศษ 43/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออาหารคนไข้ และอาหารเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขก จำนวน 6 หมวด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ โทร.0-2354-4280 อาหาร
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประมูล รับที่ พิเศษ 42/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออาหารคนไข้ และอาหารเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขก จำนวน 6 หมวด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ โทร.0-2354-4280 อาหาร
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/9 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารกลาง กรมอุตุนืยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โทร.0-2399-4566 – 74 ต่อ 501 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบราคา รับที่ ก.241/9 ก.ย. 57 จ้างทำความสะอาดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบางบำหรุ เขตบางกลัด กรุงเทพฯ โทร.0-2422-8831 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกวดราคา รับที่ ก.240/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าอุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บและควบคุมรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-6900 ต่อ 1130-1132 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ก.239/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2881-4903 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.238/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง สานนครศรีธรรมราช – ตอนระโนด-อ.สะทิงพระ จังหวัดสงขลา (ส่วนที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6644 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.237/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภุมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดวั นเสนอราคาเป็นวันที่ 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ก.236/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารักษาความสะอาด จำนวน 7 อาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 11 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-532081 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.235/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดหาพร้อมขนย้ายคอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc (รูปทรงกระบอก) และจัดหาพร้อมขนย้ายคอนกรีตผสมเสร็จ 140 ksc (รูปทรงกระบอก) จำนวน 2 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล้กเส้นกลม และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้เน้อนอ่อน) จำนวน 12 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการฝายทดน้ำห้วยผาปกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-325798 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สอบราคา รับที่ ก.234/9 ก.ย. 57 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังเบน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนกาคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-824028 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ก.233/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ซอยบีไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ก.232/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยหมู่บ้านยั่งยืน(สายหลัก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ก.231/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแรงสูงภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู รวม 17 ต้น อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ก.230/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางปลา(ถนนเลียบคลองบางปลา) หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ ก.228/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ คสล. 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม สะพานเชื่อมเกาะกลางน้ำบริเวณหอศิลป์ถึงพ่อขุนพลายดำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา โทร.074-200165 ก่อสร้าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ ก.227/9 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะกลางน้ำบริเวณหอศิลป์ถึงพ่อขุนพลายดำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา โทร.074-200165 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.226/9 ก.ย. 57 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Air Circuit Breaker (ACB) พร้อมติดตั้งเพื่อเปลี่ยนซ่อมชุดอุปกรณ์ Main Low Voltage Switch Board (MDB) งานระบบไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา(MB) จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กันยายน 2557 , สอบราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพ้วเตอร์สำหรับ Microsoft {latform Consolodate (SERVER) จำนวน 8 UNITS ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.0 3646 2040 อาหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/9 ก.ย.57 จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และสนามหญ้าในบริเวณของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2561 4821 อื่นๆ
องค์การบริหารตำบลดงเจน สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/9 ก.ย.57 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารตำบล ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โทร.0 5488 8025-6 ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/9 ก.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยาน 2558 ยื่นซองวันที่ 7 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โทร.0 7740 5576 อาหาร
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวม 182 วัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4334 5391 -2 ต่อ 103, 109 อาหาร
เทศบาลเมืองนครนายก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนนครนายก-ดงละคร ซอย 3/1, 3/2, 3/3 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 4263 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ พิเศษ 14/9 ก.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร แบบเลขที่ 3882/2556 (ตอกเสาเข็ม คสล.) ที่โรงพยาบาลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4339 9176 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 8882 ยานพาหนะ
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 12/9 ก.ย.57  ครุภัณฑ์เก่าชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ ในวันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 2732 อื่นๆ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/9 ก.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา โรงจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4372 1764 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ยกเลิก รับที่ พิเศษ 10/9 ก.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3570 7072 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประมูล รับที่ พิเศษ 8/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 17 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5594 6115 ต่อ 14 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมูล รับที่ พิเศษ 7/9 ก.ย.57 ขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 21 รายการ ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0334 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/9 ก.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บ้านเขากระทิง อำเภอหนองม่วง ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2660 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารสำนักงาน (เอนกประสงค์) ถนน-ลานและรางระบายน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ -19 กันยายน ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5670, สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/9 ก.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 0068 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/9 ก.ย.57 จ้างยามให้บริการรักษาความ ปลอดภัยรายเดือน จำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3621 1016 ต่อ 7021 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 7 อาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3553 2081 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหลักหก ประมูล รับที่ พิเศษ 1/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ 6 ชั้น (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก) หมู่ที่ 3 ตำบลหลักหก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2536 4341 ต่อ 127 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ประมูล รับที่ ส.187, ส.187.1/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งดั้ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล กระบะเทท้ายได้ และติดตั้งแครน ไฮดรอลิคแบบเครนพับ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5585 1152 ยานพาหนะ
กรมราชทัณฑ์ ประกวดราคา รับที่ ส.186, ส.186.1/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2967 3540-1 อื่นๆ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.185, ส.185.1/9 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงเขื่อน คสล.คลองมหาวงษ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาล นครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2382 6140 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.184/9 ก.ย.57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน Internal Helpdesk แบบ Mobile Office (7557) ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสั่งงานด้วยเสียงพูดผ่านโทรศัพท์ (ASF:Automatic Speech Recognition) สนับสนุนระบบ Helpdesk ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนธุรการรวมพัสดุ ครุภัณฑ์ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3490 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยกเลิก รับที่ ส.183, ส.183.1/9 ก.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ 3) ตามประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 5719 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.