Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ พิเศษ 83/16 ก.ย.57 จ้างโครงการซ่อมแซมตู้คอนโครลสัญญาณไฟจราจร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา รับที่ พิเศษ 82/16 ก.ย.57 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 2434-6 ต่อ 10314-5 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 81/16 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-29 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4738 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 80/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง หอพระไม้ (ศาลากลางน้ำ บึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4320 2058 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประมูล รับที่ พิเศษ 79/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน และรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2595 0252-4 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมการเกษตร ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 78/16 ก.ย.57 พัสดุชำรุดซ่อมไม่ได้ และพัสดุสภาพดีแต่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 39 รายการ ในวันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 3927 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 77/16 ก.ย.57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-26 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 8487 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 76/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2942 6900-99 ต่อ 1130-1132 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอบราคา รับที่ พิเศษ 75/16 ก.ย.57 จ้างซ่อมแซมอาคาร 13, อาคาร 20, อาคาร 22, อาคาร 37 และอาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2544 8505-09 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลฉลอง ประมูล รับที่ พิเศษ 74/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 /7638 3775 ต่อ 207, 208/ ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 72, พิเศษ 73/16 ก.ย.57 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน, ประสงค์จ้างปรับปรุงห้อง Data Center และระบบเครือข่าย ประจำปี 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7264 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 71/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ปรับปรุงอาคาร 1-2 และอาคาร 3 (ชั้น 3, 4, 5) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8121-26 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 70/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า บ้านแถวชั้นครึ่ง และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า ศรีสะเกษ (รับโอน), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และอาคารบ้านแถว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดกระบี่ (รับโอน) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 69/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ฝายน้ำล้น ในพื้นที่บ้านทับช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รหัสโครงการ พง.0257 แบบเลขที่ 09757 น. ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7646 1532 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ สอบราคา รับที่ พิเศษ 68/16 ก.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 3456 ต่อ 12 ก่อสร้าง
สำนักงาน ปปท. สอบราคา รับที่ พิเศษ 67/16 ก.ย.57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงาน ปปท. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2502 6670-80 ต่อ 1132 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 64-พิเศษ 66/16 ก.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมารับ-ส่งพนักงานจากแหล่งที่พักไปปฏิบัติงานตามด่านฯ โดยรถตู้ กำหนดเวลา ทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ยานพาหนะ
สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 63/16 ก.ย.57 จ้างผลิตและพิมพ์ วารสารอุตสาหกรรมสาร ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5,000 เล่ม/งวด จำนวน 6 งวด (30,000 เล่ม) ซื้อเอกสารตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4533 อื่นๆ
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ พิเศษ 62/16 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่ 1, สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่ 2, สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่ 3, สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์, สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การศึกษา แยกเปิดซองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3451 0906 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ พิเศษ 61/16 ก.ย.57 ซื้อชุดเครื่องมือสนามเพื่อการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2), สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2), สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบการล้างหรือแยกยาง มะตอยเพื่อหาส่วนผสม จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8836 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 60/16 ก.ย.57 โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ใช้ราชการ จำนวน 25 เครื่อง ในวันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 0457 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง สอบราคา รับที่ พิเศษ 59/16 ก.ย.57 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์และท่อประปาพีวีซี หมู่ที่ 10 บ้านจือทะและบ้านทีเลอเปอคี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5331 7543 ต่อ 104 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สอบราคา รับที่ พิเศษ 58/16 ก.ย.57 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำจระเข้หิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3635 1925 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 57/16 ก.ย.57 จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 6993 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 56/16 ก.ย.57 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก คสล.ระยะทาง 100 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 4566-74 ต่อ 501 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 55/16 ก.ย.57 เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็ว 4 Mbps. พร้อมติดตั้งใช้ในราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 4566-74 ต่อ 500, 501 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยกเลิก รับที่ พิเศษ 54/16 ก.ย.57 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Fire Safety และ Security สำหรับห้อง UPS, Power Supply และห้องการกำลัง ที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ตามประกาศ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3659 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 53/16 ก.ย.57 ซื้อรถยนต์บรรทุกตู้อลูมินั่ม อัลลอยทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมฝาท้ายไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 1 ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3382 ยานพาหนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 52/16 ก.ย.57 งานจ้างซ่อมแซมการรั่วซึมดาดฟ้าอาคารบริหาร 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนจัดการและติดตามงานพัฒนาสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4595 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4, 2 ตำบลสวนแตง เชื่อมเขตตำบลมะขามล้ม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5923 ก่อสร้าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ พิเศษ 50/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเอกชนรักษาความปลอดภัย จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7420 0166 อื่นๆ
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 49/16 ก.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร (หลังคา ห้องน้ำ และห้องพิจารณาคดีพิเศษ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน–วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3441 3935-8 ต่อ 216 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 48/16 ก.ย.57 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3651 2515 ต่อ 114 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 47/16 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงขยายห้องอ่านฟิล์มสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 (อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/16 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน ระบบสาธารณูปโภค ไฟส่องบริเวณศูนย์อาหารกลางคืน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ สอบราคา รับที่ พิเศษ 45/16 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2525 8257-60 ต่อ 1111-116 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานอัยการสูงสุด สอบราคา รับที่ พิเศษ 44/16 ก.ย.57 ซื้อถังเก็บน้ำโพลิเมอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ถัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 8121 ต่อ 129 อื่นๆ
กรมสรรพากร สอบราคา รับที่ พิเศษ 43/16 ก.ย.57 จ้างเหมาเอกชนบริการทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรภาค 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2525 4831-7 ต่อ 262 อื่นๆ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2382 6140-53 ต่อ 120-122 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/16 ก.ย.57 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพ พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2819 5277 อื่นๆ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 40/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำ แพเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2382 6140-53 ต่อ 120-122 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สอบราคา รับที่ พิเศษ 39/16 ก.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างภายในเขต พื้นที่ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4333 9114 ก่อสร้าง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ พิเศษ 38/16 ก.ย.57 งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 7380-5 อื่นๆ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 37/16 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง จำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัดสุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 36/16 ก.ย.57 ซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4441 6943 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ พิเศษ 35/16 ก.ย.57 จ้างโครงการขยายเขตท่อประปา จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 ก่อสร้าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34/16 ก.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE BLOCK เดิม เป็นพื้น คสล บริเวณ กตส.1 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2269 3606 ก่อสร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/16 ก.ย.57 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5300 3548 ต่อ 116 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 32/16 ก.ย.57 จ้างเหมา บริการงานซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2969 1530 ลิฟท์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/16 ก.ย.57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2310 8660 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.