Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15(สงขลา) ประสงค์ รับที่ ช.286/10 เม.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 247 รายการ ประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สันกทางหลวงที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311900 ต่อ 207 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ช.285/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-29428200-45 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ประมูล รับที่ ช.284/10 เม.ย.57 ก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1468 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 0-2-2 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2557 ติดต่อที่ การคลัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ชั้น 4 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.053-711144 ต่อ 5 บ้าน, ที่ดิน
เทศบาลตำบลบ้านนา (นครนายก) ประกวดราคา รับที่ ช.283/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้อง CCTV วงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านนา ถนนสุวรรณศร จังหวัดนครนายก โทร.037-382842 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าเกษม ประมูล รับที่ ช.282/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13(สระหนองด่าน) พร้อมบ่อพักและรางวีทับหลังท่อ 2 ข้างผิวจราจร จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-515169 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ประกวดราคา รับที่ ช.281/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร.037-398882 ยานพาหนะ
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.280/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประมูล รับที่ ช.279/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ด,สารเคมีเหยื่อพิษกำจัดหนูสำเร็จรูป และสารเคมีกำจัดแมลงสาบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0-22330846 อื่นๆ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.278/10 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์การจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-933985 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประกวดราคา รับที่ ช.277/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.หลังใหม่ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.037-384146 บ้าน, ที่ดิน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคา รับที่ ช.276,276.1/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-281666 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ประกวดราคา รับที่ ช.275/10 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 1093 – บ้านแกใหม่ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดพะเยา โทร.054-887071-2 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.274/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเต้นท์บริการ จำนวน 760 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ 1 กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22438743 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประกวดราคา รับที่ ช.273/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก (แห่งใหม่) จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ ทะเบียนและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-403623 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ประมูล รับที่ ช.272,272.1/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-355221-2 ต่อ 21 ยานพาหนะ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ช.271,271.1/ 10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องสูบน้ำมันดิบแบบผิวดิน (Pumping Unit,Complete Set) จำนวน 4 Set ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22089021 ต่อ 302 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.270,270.1/10 เม.ย.57 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 750 KVA พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ที่อาคารศูนย์บริการลูกค้า กสท หลักสี่ บมจ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงานสนับสนุน และการจ้างที่ปรึกษา ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043134 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางจัก ประมูล รับที่ ช.269/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโดมและสนามกีฬาภายในร่ม จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบางจัก ถนนเทศบาล 3 จังหวัดอุทัยธานี โทร.035-669253 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.268,268.1/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกวดราคา รับที่ ช.267/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี 2557 ถนนอุดร – เลย อำเภอเมือง และท่อส่งน้ำ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู,น.ศรีบุญเรือง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-323003 ก่อสร้าง
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.266/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย จำนวน 1,879 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-247898 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางไผ่ ประกวดราคา รับที่ ส.352/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คสล. สายหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 3200 ต่อ 104, 105 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.351/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) บริเวณเขื่อนบางวาด และเขื่อนบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ โครงการชลประทานภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7632 1461 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.349, ส.349.1/10 เม.ย.57 ซื้อ Straight Joint Splicing Kit 12/20 kV for 400 sq.mm. XLPE Copper Cable จำนวน 1,933 Kits ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5415 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.347, ส.348/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อท่อสั้นสอดไส้ PVC สำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-23 เมษายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.346, ส.346.1/10 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเพชรลูกเหลี่ยม เกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า 85% จำนวน 4 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.284/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอน ขอนม่วง – หนองม่วง ปริมาณงาน 14,235 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ และสัญญา สำนักงานแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-411602 ต่อ 11 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.283/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0502 ตอนดงจำปา – ยกโรงพยาบาลอานันทมิหดล ปริมาณงาน 17,460 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-411602 ต่อ 11 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) ประกวดราคา รับที่ ก.282, ก.282.1, ก.282.1.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 – แยกทางหลวงหมายเลข 3412 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.800 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3261 – บ้านคลองห้า อำเภอหนองเสือ,คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.700 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) กรมทางหลวงชนบท ตำบลบึงคำพร้อม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2997-4542 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ก.281/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2529-1441-2 ต่อ 116 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ก.277/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองในเขตชุมชนคลองแสนสุข (สะพานกลาง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.276, ก.276.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างฝึกทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 – บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225449 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.275, ก.275.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทบ.2273-บ. ซับสมบูรณ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและ พัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225449 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.274, ก.274.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างฝึกทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.1010แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225449 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.273, ก.273.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างฝึกทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.5046 บ้านกุ่มหัก-บ้านโคกแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ และพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225449 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกวดราคา รับที่ ก.272/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานคลัง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-2399-4566-74 ต่อ 501 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.271/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเถื่อนวิถี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 332 หมู่ 5 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุละทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.270/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.193+128 – กม.197+422(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-411005(ต่อ 18) ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ก.269, ก.269.1/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนน สายแยก ทล. 1104 – บ.วังวน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 1.312 กม. ,ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนน สายแยก ทล.12 – บ.ไผ่ขอน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 1.140 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก กรมทางหลวงชนบท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-312733-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 5(นครราชสีมา) ประกวดราคา รับที่ ก.268/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224-บ้านโตนด ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.925 กม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5(นครราชสีมา) ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-370732-7 ต่อ 102 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ก.267/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-961154 ยานพาหนะ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ก.266, ก.266.1/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างตอกเสาเข็ม ขนาด 0.65x0.65x25.00 ม. จำนวน 144 ต้น ทางหลวงหมายเลข 417 ตอน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี-บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4/. ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประกวดราคา รับที่ ก.264, ก.265/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ตก.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1090-บ้านพะดี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105-บ้านวังแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511562 ต่อ 11 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ประกวดราคา รับที่ ก.263/10 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง CAPE SEAL สายทาง ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 – บ้านโครงการทับทิมสยาม 01 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทางก่อสร้าง 1.428 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ตร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 – บ้านเนินสี่ร้อย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 3 แห่ง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บ.ท่าเรือจ้าง-บ.เนินตาแมว อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระยะทางก่อสร้าง 1.098 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บ.ลำภูราย-บ.คลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-512344
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประกวดราคา รับที่ ก.262/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก(แห่งใหม่) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-403623
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.261/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคา รับที่ ก.260, ก.260.1/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-281666
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.259/10 เม.ย.57 จ้างเหมารถยนนต์โดยสารรับจ้าง ไม่ประจำทาง ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารชนิดปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ก.256, ก.257, ก.258/10 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผหิวจราจรลาดยาง จำนวน 3 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ ก.255/10 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงอาคารซักฟอก จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารกาญจนบารมี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-1960-6 ต่อ 2129

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.