Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลหนองบัว ประมูล รับที่ ก.1140/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามแบบ(สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง บ้านใหม่ หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-457767 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเนินปอ ประมูล รับที่ ก.1138/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แก้ไขวันซื้อแบบเป็นตั้งแต่ บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.056-619887 ต่อ 105 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประมูล รับที่ ก.1136/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิวรถพิบูลภายในแขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-441122 ก่อสร้าง
จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคา รับที่ ก.1134/22 ต.ค. 57 เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยกสูง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบอับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สอบราคา รับที่ ก.1133/22 ต.ค. 57 จ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 350 ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด 30 มม. จำนวน 300,000 ขวด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-038500-12 ต่อ 4101,4103 นม/เครื่องดื่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ประมูล รับที่ ก.1132/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.054-602585 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ประกวดราคา รับที่ ก.1131/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทองหลาง หมู่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องคากรบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756273-4 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลภูเวียง ประมูล รับที่ ก.1130/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-291208 ต่อ 109 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประกวดราคา รับที่ ก.1129/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอินทนิล หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-287066 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ ประมูล รับที่ ก.1128/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6,9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องคากรบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.0914700502 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขายทอดตลาด รับที่ ก.1126/22 ต.ค. 57 บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1583 บ้าน, ที่ดิน
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ประมูล รับที่ ก.1125/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-442885 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.1124/22 ต.ค. 57 จัดซื้อเครื่อง ECT (เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลพิกุลออก สอบราคา รับที่ ก.1123/22 ต.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.037-323525 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ประมูล รับที่ ก.1121/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งนายพันหมู่ที่ 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า ประมูล รับที่ ก.1120, ก.1121/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาไคร้-ห้วยแดง ,ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกาคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้าตำบลกุดหว้าอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-801049 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประมูล รับที่ ก.1119/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ โทร.032-689006 ต่อ12 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 10 ประกวดราคา รับที่ ก.1113, ก.1114, ก.1115, ก.1116,ก.1117,ก.1118/ 22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินธรรมดา จำนวน 52,944 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1จำนวน 2 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 จำนวน2,454 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายของงานกอสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ ชัยนาท-อยุธยา กม.29+380 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดหาพร้อมดำเนินกาตอกเสาเข็มขนาดต่าง ๆ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-486628ต่อ 132 บ้าน, ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ประกวดราคา รับที่ ก.1112/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านงิ้ววาม ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.087-2144337 ก่อสร้าง
การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.1111/22 ต.ค. 57 จ้างจัดทำรายงานปะจำปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหาพัสดุทั่วไปการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แขวงห้วงขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2716-4000 ต่อ1260 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ก.1110/22 ต.ค. 57 ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-3019 ยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.1109/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายกาคลังสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-8542 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.1108/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บำรุง) เขตหนองจอก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายกาคลังสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-8542 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลปะทานะยอง ประกวดราคา รับที่ ก.1107/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินลูกรังรวม 1 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุง อ่างเก็บน้ำคลองระโอก(ทบ.บ้านเหมืองแร่) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานะยองตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-611155 ต่อ 126,132 บ้าน, ที่ดิน
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย สอบราคา รับที่ ก.1106/22 ต.ค. 57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2577-2254 ก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ก.1105/22 ต.ค. 57  ซื้อเครื่องฉายภาพแลพวัตถุ 3มิติ ไม่น้อยกว่า2 ล้านพิกเซล จำนวน 18 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2260-9986-8 ต่อ 501,511 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ก.1104/22 ต.ค. 57  ซื้อชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2260-9986-8 ต่อ 501,511 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ก.1103/22 ต.ค. 57  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ ระดับ XGA สามารถรับภาพด้วยสัญญาสาย 18 เครื่อง ขอรับ เอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2260-9986-8 ต่อ 501,511 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ก.1102/22 ต.ค. 57  ซื้อกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 77 นิ้ว ระบบ Digital 18 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2260-9986-8 ต่อ 501,511 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1101/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – แยกบ้านคลอง 15(ฝั่งตะวันออก) ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.500 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดนครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1100/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – แยกบ้านคลอง 15(ฝั่งตะวันออก) ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.500 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดนครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1099/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนถนน สาย นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239-บ้านหนองหัวลิง ตำบลหนองแสงอำเภอปากลี จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด นครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1098/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนถนน สาย นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239-บ้านหนองหัวลิง ตำบลหนองแสงอำเภอปากลี จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด นครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1097/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.675 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด นครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1096/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.675 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด นครนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1095/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านบางไพล ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.575 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนคนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ก.1094/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltc Concrete สาย นย.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านบางไพล ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.575 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนคนายก กรมทางหลวงชนบท ถนนนครนายก-สาลิกา จังหวัดนคนายก โทร.096-0597599 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคามและราชบุรีส่วนที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1093/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานเครื่องหมายจาจรบนผิวทางบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ห้วยชินสีห์ – สระพัง กม.112+887 – กม.134+587 ด้านขวาทาง(เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 8,529 SQ.M. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคามและราชบุรีส่วนที่ 2 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคามและราชบุรีส่วนที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1092/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานเครื่องหมายจาจรบนผิวทางบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ห้วยชินสีห์ – สระพัง กม.112+887 – กม.134+587 ด้านซ้ายทาง(เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 8,908 SQ.M. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคามโทร.034-762661 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประกวดราคา รับที่ ก.1091/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงกาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100(สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบิหารส่วนตำบลดงน้อย ตำบลดงน้อยอำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-563202 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประกวดราคา รับที่ ก.1090/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงกาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100(สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบิหารส่วนตำบลดงน้อย ตำบลดงน้อยอำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-563202 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ประกวดราคา รับที่ ก.1089/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงกาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100(สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบิหารส่วนตำบลดงน้อย ตำบลดงน้อยอำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-563202 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.1088/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างที่ทำการถาวรสำนักงาน อบต บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชิงเทราจำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-856694 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.1088/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างที่ทำการถาวรสำนักงาน อบต บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชิงเทราจำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-856694 ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ก.1087/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำกาศาลจังหวัดแพร่ เลขที่ 1 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการปะจำศาลจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054-522570-1 ต่อ 117 ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ก.1086/22 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำกาศาลจังหวัดแพร่ เลขที่ 1 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการปะจำศาลจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054-522570-1 ต่อ 117 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.1085/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.ชพ.2020- บ้านเขาชะมด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.650 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.1084/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.ชพ.2020- บ้านเขาชะมด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.650 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.1083/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3201- พ.มาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.650 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.1082/22 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3201- พ.มาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.650 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.