Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล สอบราคา รับที่ พิเศษ 22-23/8 ธ.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ ชนิด Non- Invasive จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์กระบะ ดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2557ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-536336-7 ต่อ 185,190 อื่นๆ
เรือนจำพิเศษพัทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 21/8 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเยี่ยมญาติ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำพิเศษพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-170671-3 ต่อ 13-14 ก่อสร้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.331/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สพ.650 (บางส่วน) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จำนวน 1 อาคาร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 11-15 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 5352 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.330/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสามพราน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3431 1021 ต่อ 110 หรือ 220 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.329/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสามพราน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3431 1021 ต่อ 110 หรือ 220 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.328/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสามพราน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3431 1021 ต่อ 110 หรือ 220 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ประมูล รับที่ ส.327/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3729 7100 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ส.326/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุน บริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 0307 ก่อสร้าง
จังหวัดกระบี่ ประกวดราคา รับที่ ส.325/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง และจุดชมวิว งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง (ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ) ในทางหลวงหมายเลข 4034 ตอนปากน้ำกระบี่-เขาทอง และก่อสร้างจุดชมวิว จำนวน 5 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาคราม-ตลาดเก่า ในทางหลวงหมายเลข 4033 ตอน ในช่อง-ในไร่ และทางหลวงชนบท หมายเลข กบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) –บ.ในสระ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 1291 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ ส.324/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7560 0295-6 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ ส.323/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7560 0295-6 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ส.322/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ที่ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนห้วยงู-หนองแห้ง ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 12 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืน ที่ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย-วัดจันทร์ ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ที่ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานแม่ริด-ห้วยงู ตอน 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ธันวาคม ติดต่อที่ แขวงการทางแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 4271 ก่อสร้าง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.321/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาแบบ Metal Sheet พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร สำหรับที่จอดรถขนส่งน้ำนมดิบ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 และที่แผนกบัญชีการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0899018029 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประมูล รับที่ ส.320/7 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7533 4236 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โครงการชลประทานตราด ประกวดราคา รับที่ ช.460/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าพริก ในเขต ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-512800 ต่อ 120 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.458-459/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,คอมพิวเตอร์พกพา,เครื่องสำรองไฟ UPS,ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-328496 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ช.456-457/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำชุมพร) กปภ.สาขาชุมพร, ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำบ้านนาสาร และสถานีผลิตน้ำพระแสง) กปภ.สาขาบ้านนาสาร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ช.454-455/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำชุมพร) กปภ.สาขาชุมพร, ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำบ้านนาสาร และสถานีผลิตน้ำพระแสง) กปภ.สาขาบ้านนาสาร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.453/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ – ดอนไผ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-245181 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.451-452/5 ธ.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอนแก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน – ตลาดไทร ตามประกาศลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนาดำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-245181 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.450/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด – คง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-245181 ต่อ 17 ก่อสร้าง
จังหวัดนครสวรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.448-449/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เสวก ไปหมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง) ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803581 ก่อสร้าง
จังหวัดนครสวรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.446-447/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เสวก ไปหมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง) ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803581 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประมูล รับที่ ช.444-445/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านบางน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเคร็ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-355875 ก่อสร้าง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ช.442-443/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างรายการเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย,ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น จำนวน 7 รายการ,ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทาง และบูรณะสะพานที่ 4 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4 ก่อสร้าง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ช.440-441/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างรายการเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย,ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น จำนวน 7 รายการ,ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทาง และบูรณะสะพานที่ 4 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.438-439/5 ธ.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงชนบทติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ สาย ชพ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านหนองทองคำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ช.436-437/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง,ประกวดราคา จ้างปรับปรุง โรงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-725435 อื่นๆ
เทศบาลเมืองพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ช.434-435/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สน.ศท.4/12 ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิจิตร ถนนบุษบา จังหวัดพิจิตร โทร.056-613096 ก่อสร้าง
จังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.432-433/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142580 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.426-431/5 ธ.ค.57 การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคกลาง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management ประจำปี 2558 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 18 ธันวาคม 255,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐานหลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 19 ธันวาคม 255,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมสาธารณสุข (Health Care) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 25 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Logistic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) องค์การมหาชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.420-425/5 ธ.ค.57 การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคกลาง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management ประจำปี 2558 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 18 ธันวาคม 255,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐานหลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 19 ธันวาคม 255,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมสาธารณสุข (Health Care) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 25 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2557,ประสงค์ การจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Logistic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) องค์การมหาชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ช.418-419/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอู่ท่าอิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 3 เขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 6 อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่18 – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22460974 อื่นๆ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ ช.415-416-417/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ 55,353 ตารางเมตร ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-23539800-1 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.413-414/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองไทร – บ้านวังเตย (นบ.2051) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคันกั้นน้ำพระอุดม – บางบัวทอง (นม.2021) หมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.411-412/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองไทร – บ้านวังเตย (นบ.2051) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคันกั้นน้ำพระอุดม – บางบัวทอง (นม.2021) หมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ช.409-410/5 ธ.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 กล้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว,เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง,เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2577656 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ช.408/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยก ทล.2 – บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 – โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย,บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมฟื้นฟู ทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สะพานสายทาง ชพ.4012 เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก,หลังสวน จังหวัดชุมพร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0-25515533 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ช.407/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อบ.3018 แยก ทล.226 – บ้านนาโหนน ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต.5003 แยก ทช.อต.2014 – บ้านโคน – บ้านวังเพนียด ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0-25515531 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ช.406/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0-25515530 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกวดราคา รับที่ ช.404-405/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-317602 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.403/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา (วังเย็น) เฟส 2 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง 3 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี(นาเกลือ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหลักห้า ประมูล รับที่ ช.402/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานดี 2 ฝั่งตะวันออก หมู่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายโคกหลวง ซอย 3 (บ้านนายสมนึก) หมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-03599 ก่อสร้าง
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ประกวดราคา รับที่ ช.400-401/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.และสะพาน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลูกรังให้เป็นผิวจราจรแบบ คสล.ซอยหนองน้ำเต้าลอย 1(บ่อขยะ) หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารการปกครอง งานการเงินและบัญชี ที่ว่าการอำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-221177 ก่อสร้าง
จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคา รับที่ ช.399/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.5019 แยก ทช.บก.3012 – บ้านสันทรายงาม บ้านโนนสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ,ประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 – บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ โทร.087-4253535 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประมูล รับที่ ช.396-397-398/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา AC สายบ้านหลักร้อยหกสิบ – บ้านปวนพุ สายบ้านหลักร้อยหกสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน – บ้านปวนพุ หมู่ที่ 1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย,ประมูล จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา AC สายบ้านนิกรสุข – บ้านห้วยสีเสียด สายบ้านนิกรสุข หมู่ที่ 13 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง – บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย,ประมูล เช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ จำนวน 22 คัน รถเกลี่ยดิน,รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน,รถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ,รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ,รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถนจรัสศรี จังหวัดเลย โทร.042-812033 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.394-395/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4339 ตอนควบคุม 43390100 ตอน ดอนเนาว์ – บ้านพอด,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการก่อสร้างขยายปรับปรุงย่านชุมชน บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอน หนองสวน – คำสน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทาง สุราษฎร์ธานีที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-276900 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประกวดราคา รับที่ ช.392-393/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-864668 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประมูล รับที่ ช.391/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบางเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-511117 ต่อ 132 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย ประกวดราคา รับที่ ช.390/5 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-318091-2 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.