Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1043/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายนครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) ระยะทางยาวประมาณ 25.021 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายนครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (เป็นตอนๆ) ระยะทางยาวประมาณ 25.794 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะ โครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายนครสวรรค์ – ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร-ตาก) (เป็นตอนๆ) ระยะทางยาวประมาณ 32.124 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6587 ก่อสร้าง
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.1041/13 พ.ย.57 พัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ ขอรับใบเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อื่นๆ
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอบราคา รับที่ ส.1040/13 พ.ย.57 ซื้ออาหารเต่าทะเล ให้แก่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จำนวน 12 งวด ยื่นซองวันที่ 18 พฤศจิกายน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 7600 ต่อ 79042 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.1039/13 พ.ย.57 ซื้อชุดลงยาสี จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา สำนักกษาปณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2834 8437 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประมูล รับที่ ส.1038/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7562 3402 ต่อ 504 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประมูล รับที่ ส.1037/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับชัน หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3), ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านทับชัน ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 1967 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.1036/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 7716 ยานพาหนะ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.1035/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องทำแห้งแบบ พ่นฝอย (Spray Dry) จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดซื้อทั่วไป องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2203 8355 อื่นๆ
ศูนย์ กศน.เขตลาดพร้าว สอบราคา รับที่ ส.1034/13 พ.ย.57 จ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 15 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ กศน.เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2538 8639 อื่นๆ
ศูนย์ กศน.เขตบางกะปิ สอบราคา รับที่ ส.1033/13 พ.ย.57 จ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ กศน.เขตบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2375 7238 อื่นๆ
ศูนย์ กศน.เขตวังทองหลาง สอบราคา รับที่ ส.1032/13 พ.ย.57 จ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ กศน.เขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร.0 2931 9238 อื่นๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ สอบราคา รับที่ ส.1031/13 พ.ย.57 เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 6522 ต่อ 15 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.1029, ส.1030/13 พ.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ, สอบราคาจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการงานศึกษา จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.1028/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 7716 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1025/13 พ.ย.57 ขายเศษเหล็กและเศษวัสดุทั่วไป จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3857 3420-7 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.1023, ส.1024/13 พ.ย.57 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน, สอบราคาซื้อจอรับภาพและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.1022/13 พ.ย.57 จ้างเหมาทำเข็มติดคฑาเหรียญราชการชายแดน จำนวน 68,000 อัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ยกเลิก รับที่ ส.1021/13 พ.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านคลอง 15 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2182 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ สอบราคา รับที่ ส.1020/13 พ.ย.57 จ้างเหมาบริการคนงาน จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 9117 ต่อ 131 อื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ส.1018, ส.1019/13 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดพื้นฐานสำหรับห้อง ปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2104 9099 ต่อ 1230, 1231 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ประมูล รับที่ ส.1017/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ คสล. 2 ชั้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 1291 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ประมูล รับที่ ส.1016/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ คสล. 2 ชั้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 1291 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขายทอดตลาด รับที่ ส.1015/13 พ.ย.57 ซากเครื่องจักรฯ และเศษเหล็ก เศษโลหะต่างๆ ที่ชำรุดจากการใช้งาน ในวันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารกลาง โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1143 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.1014/13 พ.ย.57 ขายกล่องกระดาษบรรจุใบยามาจากต่างประเทศ ที่ได้รวบรวมไว้ตามโรงงานผลิต 3, 4, 5 และโกดังฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ยื่นซองวันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารกลาง โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1143 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.1013/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม.x 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู จำนวน 13,005 ม้วน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1818 อื่นๆ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกวดราคา รับที่ ส.1011, 1012/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารฟังก์ชั่นในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 7467 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1010/13 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย ชบ.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 331-บ้านเฉลิมลาภ อำเภอศรีราชา, หนองใหญ่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย ชบ.5054 แยกทางหลวงหมายเลข ชบ.4017-บ้านคลองโค อำเภอบ่อทอง ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3820 2044-47 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสิริราช ประกวดราคา รับที่ ส.1009/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ถนนวงแหวนรอบตำบลสันดอนแก้ว บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3–บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านสบแม่นาง หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5420 9581 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ประมูล รับที่ ส.1008/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม บ้านนาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร.0 5477 8057 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบราคา รับที่ ส.1005-ส.1007/13 พ.ย.57 ซื้อชุดบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งแนวตั้งควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6521 อื่นๆ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประมูล รับที่ ส.1004/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 แบบตอกเสาเข็ม (สน.ศท.4/12) จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3662 7337 ก่อสร้าง
จังหวัดสระแก้ว สอบราคา รับที่ ส.1003/13 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ภายในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 24 จุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3725 8068 ต่อ 12 อื่นๆ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สอบราคา รับที่ ส.1002/13 พ.ย.57 จ้างเหมารถบัส (พัดลม) ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่ง อย่างน้อย 52 ที่นั่ง จำนวน 13 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2467 5138 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ยกเลิก รับที่ ส.1001/13 พ.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 2 ศูนย์ ตามประกาศลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3630 7470 ต่อ 12 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.1000/13 พ.ย.57 จ้างต่อเติมอาคาร (รพ.สต.บางลาย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โทร.0864413297 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประมูล รับที่ ส.999/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกวางจริง (สถ.ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3278 7233 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประมูล รับที่ ส.998/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกวางจริง (สถ.ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3278 7233 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประมูล รับที่ ส.997/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านมนต์คีรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5594 5142 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ประมูล รับที่ ส.996/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5590 6055 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.993-ส.995/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก- วังทอง รวมปริมาณงาน 27,419 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิว แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอนน้ำคลาด-ปางหมิ่น ปริมาณงาน 67,907 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-นครไทย รวมปริมาณงาน 84,175 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5531 2390-1 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.989-ส.992/13 พ.ย.57 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยชินสีห์-หินสี (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,355 เมตร, ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยชินสีห์-หินสี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1,355 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – วันที่ 2 ธันวาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3237 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดแก้ว-บ้านไร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0102 ตอน จอมปลวก –สมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3467 2661อกทั้งหมด
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ส.988/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวทางลาดยาง AC สาย นค.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211- บ้านธาตุกลางน้อย อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สายแยกทางหลวงหมายเลข 211-บ้านโพธิ์ตาก อำเภอ โพธิ์ตาก ระยะทาง 20 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2558, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเสริมผิวทางลาดยาง AC สาย นค.3012 สายแยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อำเภอเมือง, โพนพิสัย ระยะทาง 2.145 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณคอขวด:ไหล่ทาง สาย นค.4002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2267-บ้านโนนแก้ว อำเภอเฝ้าไร่, โซ่พิสัย ระยะทาง 675 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4299 0517 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.984-ส.987/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังพิกุล-ลานกระบือ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางหลวง สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย-หนองกุลา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง-พิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพิษณุโลก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5530 2626 – 27 ต่อ 23, 25 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.982, ส.983/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแยกตางระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ ในทางหลวงหมายเลข 2329 ตอนควบคุม 0100 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแยกตางระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ ในทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำฆ้อง-ศรีธาตุ ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4223 9137 ต่อ 16 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.980, ส.981/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ และทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0101 ตอน สายแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ปริมาณงาน 66,053 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ตอน 1 ปริมาณงาน 12,160 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4424 5181 ต่อ 17
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.979/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์-แยกดงแหลม ปริมาณงาน 1.250 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4371 1278 ต่อ 105
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูล รับที่ ส.974-ส.978/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา –หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายบางระกำ-บางบ้า ผ่านหมู่ 1, 2 ตำบลท่านางงาม – หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ 9 บ้านคลองดู่ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง เชื่อมต่อตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปราง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายทางหลวง อบจ.พล.3001 บ้านดงข่อย ตำบลวังพิกุล – บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบผิวเรียบ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพลายชุมพล เชื่อมต่อตำบลจอมทอง อำเภอเมือง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5522 3718-20 ต่อ 802-804
กมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ส.973/13 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชย.5024 แยกทางหลวงชนบท ชย.3007-บ้านสามพันตา อำเภอเมือง ระยะทาง 1.910 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ชย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บ้านโปร่งคลองเหนือ อำเภอบ้านเขว้า,อำเภอเมือง ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร, ประกวดราคา
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.966-972/13 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063-บ้านแดงโพง อำเภอวาปีปทุม ระยะทาง 1.126 กิโลเมตร, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค. 4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2268-บ้านหนองกุง อำเภอเชียงยืน, ชื่นชม ระยะทาง 1.138 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213-บ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย ระยะทาง 1.067 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค. 4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2322-บ้านคูชัย อำเภอโกสุมพิสัย, กุดรัง ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา งานซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063- บ้านแดงโพง (ตอนที่ 2) อำเภอวาปีปทุม, นาดูน ระยะทาง 1.126 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง มค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านอีเม้ง อำเภอยางสีสุราช, พยัคฆภูมิพิสัย ระยะทาง 2.110 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างงานอำนวยความปลอดภัย : เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทาง มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063-บ้านนาดูน อำเภอบรบือ, วาปีปทุม, นาดูน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4371 1078
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.934/12 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำระบบการจัดการไมโครฟิล์ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2375-8692 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.