Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 77/19 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำหรับฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น(D2) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 73/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาความสะอาดอาคารอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2618-2323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 75/19 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุง รักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2618-2323 ต่อ 1406-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 74/19 ก.ย. 57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2618-2323 ต่อ 1406-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 72/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Server & ฮาร์ดดิส(SAN) สำหรับโปรแกรม THAIREFER จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 71/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Server & ฮาร์ดดิส(SAN) สำหรับโปรแกรม THAIREFER จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 70/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรรวมทั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 69/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตตำบลท่าข้าม(ระยะที่ 1-3) ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 68/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์(บริเวณซอยแยกท่าพระหลังหมุ่บ้านชัยตระกูลทองทุกซอย และบริเวณซอยย่าโมทุกซอย) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 67/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 66/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 เฟส 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038 ก่อสร้าง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 65/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-832601 ต่อ 2134-5 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 64/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องระบบการล้างและฆ่าเชื้อโรคสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีการ pasteurization จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-832601 ต่อ 2134-5 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 63/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7028-33 ต่อ 1504,1505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 62/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7028-33 ต่อ 1504,1505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 61/19 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7028-33 ต่อ 1504,1505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 30/19 ก.ย.57 จ้างเหมารื้อถอนทำลายสิ่งปลูกซากที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราชเดิม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2393 5615 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/19 ก.ย.57 ซื้อ STAINLESS COFFEE POT จำนวนรวม 1,200 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – วันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุ บริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3265 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ประมูล รับที่ พิเศษ 28/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2461 3446 ต่อ 204 ยานพาหนะ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3422 5400-2 ต่อ 4024 อื่นๆ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/19 ก.ย.57 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทร.0 3410 9706 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/19 ก.ย.57 จ้างงานก่อสร้างถนนสายหลักทางเข้าประตู 2 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 8812 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 23, พิเศษ 24/19 ก.ย.57 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานของโรงพยาบาลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 หลัง, สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ขนาด ไม่น้อยกว่า 500 mA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5539 9055-6 ต่อ 2002 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายที่ 27 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4320 2058 ก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง ประมูล รับที่ พิเศษ 21/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริการ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ถนนตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โทร.0 3861 1361 อาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC สาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ยถึงบ้านทะเลวังวัด ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 146 ต่อ 103 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนว่าจ้างและสัญญา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3098, สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 6358 และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 7535 6135 ต่อ 7 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมูล รับที่ พิเศษ 18/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประมูล รับที่ พิเศษ 17/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 626 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3229 1298 ต่อ 103 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14-พิเศษ 16/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ (58 คัน) ระยะเวลาเช่า 60 เดือน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์เหล็กหล่อใช้กับท่อ พีวีซี จำนวน 32 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24-30 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดป่าพะยอม-ถนนเอเชีย ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ พิเศษ 12/19 ก.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 10 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ตามประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 11/19 ก.ย.57 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 132 รายการ และครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 457 รายการ รวมทั้งสิ้น 589 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1283 อื่นๆ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.362-ส.364/19 ก.ย.57 ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้งานที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์, สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์, สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายผ่านทางกระบอกฉีดยา พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้งานที่งานการพยาบาล โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4372 2072 อื่นๆ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ส.360, ส.361/19 ก.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 197 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างจัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ประจำปีงบประมาณ 2558 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.358/19 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงาน ส่วนที่เหลือของการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายโยธาธิการ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 3341-5 ต่อ 2707 ก่อสร้าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบราคา รับที่ ส.357/19 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2422 8837 อื่นๆ
สำนักงาน คปภ. สอบราคา รับที่ ส.350/19 ก.ย.57 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับใช้รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับ (พรบ.) ในรูปแบบกระเป๋าสะพายไหล่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995 ต่อ 5211 อื่นๆ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ส.349/19 ก.ย.57 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแลคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 รายการ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้าน บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่วยการบัญชี จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านคนครัว จำนวน 4 ราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3852 8290-1 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาพณิชย์ สอบราคา รับที่ ส.348/19 ก.ย.57 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มการพัสดุสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6247 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาพณิชย์ สอบราคา รับที่ ส.347/19 ก.ย.57 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มการพัสดุสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6247 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ส.346/19 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้กล้วยไม้และโลกแมลง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5311 4116 ก่อสร้าง
เทศบาลนครตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 45/18 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์เป็นห้องประชุมเทศบาลนครตรัง พื้นที่ 220 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครตรัง ถนนวิเศษกุล จังหวัดตรัง โทร.0 7521 0782 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สอบราคา รับที่ พิเศษ 41-พิเศษ 44/18 ก.ย.57 จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2558, สอบราคาจ้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตลาดสดสายหยุด) ประจำปี 2558, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนสิงหนาทบำรุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2036 ต่อ 111 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ พิเศษ 40/18 ก.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ ขนของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 ลิฟท์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ พิเศษ 39/18 ก.ย.57  จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการจัดการที่พักที่ได้มาตรฐานสากล ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4397 0753 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมูล รับที่ พิเศษ 38/18 ก.ย.57 ขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4400 9009 ต่อ 1583 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 37/18 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยเตาเผาปลอดมลพิษ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวนประมาณ 124,290 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630-6 อื่นๆ
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ พิเศษ 36/18 ก.ย.57 ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคา รับที่ พิเศษ 35/18 ก.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับ ตามสภาพพื้นที่ บ้านคลองบุหรี่เหนือ (ถนนสายบ้านป่า) หมู่ที่ 6 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3743 7108 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.