Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลท่าบุญมี ประมูล รับที่ ช.271,271.1/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายข้างวัดป่าเลิศรัตนาราม (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) เชื่อมถนนสายหนองคล้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทร.038-209116 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ประกวดราคา รับที่ ช.270/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-145583 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางสุโขทัย สำนักทางหลวงที่ 4(พิษณุโลก) ประกวดราคา รับที่ ช.269/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีสัชนาลัย –แม่สิน ตอน 2 รายละเอียด 27 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ แขวงการทางสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.055-611258 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองควนลัง ประมูล รับที่ ช.268/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-552395-97 ต่อ 20 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ช.267/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ์ – ช่องสะงำ ปริมาณงาน 17,895 SQ.M. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-611535 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประมูล รับที่ ช.266,266.1/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-490815 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ช.265/10 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนอุบล (ช่วงสะพานห้วยน้ำคำ – สามแยกถนนศรีสุมังค์) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ถนนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-620211-4 ต่อ 135 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.264,264.1,264.1.1/10 ม.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลอาญา ปรับปรุง ณ อาคารศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม ซื้อแบบตั้งแต่ 23 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ต่อ 1052 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอบราคา รับที่ ช.263,263.1/10 ม.ค.57 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาคารบางกระสอ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25474503 อื่นๆ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ ช.261-262/10 ม.ค.57 ซื้อเครื่องขึ้นรูป Roller Head จำนวน 1 เครื่อง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการตู้อบ,เครื่องกวนปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22017380-5 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ช.260/10 ม.ค.57 ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22460974 อื่นๆ
จังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.279, ก.279.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการถนนเชี่อมระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนจังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.278./10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100, 0200 ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ปริมาณงาน 664 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเลยที่ 1 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-811673 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.277, ก.278/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะแบก-ชวึก หมู่ที่ 7 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2557 , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 516 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองชุมพร ประมูล รับที่ ก.276/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายเลียบคลองน้อย ด้านซ้าย ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511024 ต่อ 117,116 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภูเก็ต ประสงค์ รับที่ ก.275, ก.275.1/10 ม.ค.57 จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารครัวนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17– 31 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276087 อื่นๆ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สอบราคา รับที่ ก.274/10 ม.ค.57 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-385566 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สอบราคา รับที่ ก.273, ก.273.1/10 ม.ค.57  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-385566 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางซ้าย ประมูล รับที่ ก.272/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเสนา-บางซ้าย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-282201 ก่อสร้าง
จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.271/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 28 เครื่อง สำหรั้บโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุรินทร์ 28 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-518402-5 ต่อ 119 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.270/10 ม.ค.57 จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประกวดราคา รับที่ ก.269/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างถมดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,008 ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณที่ดิน อบต.บึงบอน หมู่ที่ 9 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2577-5514-6 ต่อ 113,301 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประมูล รับที่ ก.268/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถนนบ้านดอนตูม จังหวัดราชบุรี โทร.032-221929 ต่อ 122 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.267/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบางกรวย ประมูล รับที่ ก.266, ก.266.1, ก.266.1.1, ก.266.1.1.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย กรุงเทพฯ โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 145 บ้าน, ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.265/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038-42 ต่อ 354 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.260, , ก.260.1, ก.261, , ก.261.1, ก.262, ก.262.1 ก.263,ก.263.1, ก.264, ก.264.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเสริม ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอร 2 ปริมาณงาน 22,000 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางสมุทรปราการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้าสุขาภิบาล 1 – แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 4,725 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่-แยกเข้าสุขาภิบาล 1 ปริมาณงาน 5,600 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน กม.5+099(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) – อนุสาวรีย์หลักสี่ ปริมาณงาน 2,135 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา-ทางเข้าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ปริมาณงาน 22,100 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางสมุทรปราการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง ดอนเมือง กรุงเทพฯ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประมูล รับที่ ก.259, ก.259.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ระดับอำเภอ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-518005 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ ก.258, ก.258.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างุถนน คสล. สายร้านไทรสุวรรณ-นากลาง ม.2 ตำบลศาลาด่าน- ม.3 ตำบลเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.075-600295-6 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกวดราคา รับที่ ก.255/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโดโลไมท์ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 2,000 ตัน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยว (หินปูนฝุ่น) พร้อมค่าขนส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จำนวน 3 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-330235 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) ประกวดราคา รับที่ ก.254/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2557 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ปริมาณงาน 19,395.00 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-531284 ต่อ 105 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพะวง ประกวดราคา รับที่ ก.253/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเชื่อมถนนติณสูลานนท์ กับถนนแหลมขวัญ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-334177 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ก.252 /10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สี่แยกไปกอำนาจเจริญ-ทางแยกไปชานุมาน(หนองผือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-451235 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ก.251/10 ม.ค.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานพัฒนาโครงข่ายสะพานข้ามคลองห้วยเขน อำเภอบางละมุง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร กรมทางหลวงชนบท ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-697217 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.249, ก.250/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค หนองกลางดง-ทางแยกต่างระดับทางหลวง 36 ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-398038-42 ต่อ 354 ก่อสร้าง
จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.242/10 ม.ค.57 จ้างงานโครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม จำนวน 3 รายการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.336-225471-4 อื่นๆ
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ก.241/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนอัตโนมัติ โรงกรองน้ำ 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านตับเต่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านระกำ หมู่ 12 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ ก.238, ก.239, ก.240/10 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน , สอบราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ จำนวน 1 งาน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารกาญจนบารมี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-246-1960-6 ต่อ 1309,1206 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ก.237 /10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ฟ้าห่วน-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2112(หนามแท่ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-451235 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ยกเลิก รับที่ ก.235/10 ม.ค.57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพถานข้ามคลองห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามประกาศลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511562 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.234/10 ม.ค.57 ขายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน จำนวน 3 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 5 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0-2896-2343 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.232, ก.233/10 ม.ค.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ (Catheter Double Lumens 14.5 Fr.x 19-23-24-28-32 cm.Set) จำนวนประมาณ 90 ชุด เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ปาวยของหน่วยงานไตเทียม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2557, สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า , โรงพยาบาลคิชฌกูฏ , โรงพยาบาลท่าใหม่ , โรงพยาบาลสอยดาว และโรงพยาบาลแหลมสิงห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูล รับที่ ก.230, ก.230.1, ก.231, ก.231.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น รวม 2 คูหา เลขที่ 11/9 และ 11/10 ถนนนารายณ์ปราบศึก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ (อาคารสถานธนานุบาลเดิม) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งบานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ โทร.0-2382-6140-53 ต่อ 153 บ้าน, ที่ดิน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ก.229/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 2 หลัง โรงเรียนเทศบาล 1(เยื่ยมเกษสุวรรณ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งบานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ โทร.0-2382-6140-53 ก่อสร้าง
อำเภอสีดา ประกวดราคา รับที่ ก.228/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำน้ำห้วยยาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอสีดา ถนนประทาย-บัวใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-303171 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ก.227/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber เส้นทางโนนไทย-นครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจการตลาดส่วนภูมิภาค ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-3554 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประมูล รับที่ ก.226, ก.226.1/10 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ จำนวน 11 โครงการ คือ โครงการที่ 1 บ้านเนินสามัคคี หมู่ 11 , โครงการที่ 2 บ้านดอยอิสาน หมู่ 2 , โครงการที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 5 , โครงการที่ 4 บ้านจำบอน หมู่ 7 , โครงการที่ 5 บ้านปางมดแดง หมู่ 9 , โครงการที่ 6 บ้านปางมดแดง หมู่ 10 , โครงการที่ 7 บ้านเนินสายกลาง หมู่ 11, โครงการที่ 8 บ้านจำบอน หมู่ 12 , โครงการที่ 9 บ้านนาเจริญ หมู่ 13 , โครงการที่ 10 บ้านบ่อน้อย หมู่ 4 , โครงการที่ 11 บ้านนาเจริญ หมู่ 6 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร.054-882554 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สอบราคา รับที่ ส.387/10 ม.ค.57 จ้างสร้างส้วม สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มกราคม ติดต่อที่ ห้องบริการการศึกษา โรงเรียน บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร.0872426914 ก่อสร้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.386/10 ม.ค.57 ซื้อเครื่องเตรียมเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4374 2823 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 อุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.385/10 ม.ค.57 ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 227 เครื่อง มีน้ำหนักรวมประมาณ 42,421 กิโลกรัม (น้ำหนักขดลวด, เปลือก, แกนเหล็ก) กำหนดดูสินค้าตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 1596 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.