Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลเชิงทะเล สอบราคา รับที่ ช.274/12 ก.ย.57 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ พร้อมติดตั้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-325050 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.273/12 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่างเจาะกระดูกขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 อื่นๆ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ช.271-272/12 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22788400 ต่อ 5115 อื่นๆ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ช.269-270/12 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน พร้อมคนขัยรถยนต์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22788400-19 ต่อ 1839 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ช.267-268/12 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22788400 ต่อ 1630,1633 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรธรณี ประกวดราคา รับที่ ช.266/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ห้องส่วนการพัสดุ กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-26219586-7 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอบราคา รับที่ ช.265/12 ก.ย.57 ซื้อวัสดุก่อสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา,สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แยกแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-397162 ต่อ 14 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.264/12 ก.ย.57 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 KV แจ้งวัฒนะ (GIS) สำหรับโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่ 17 กันยายน – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจ้างงานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24360242 อื่นๆ
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สอบราคา รับที่ ช.263/12 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง สอบราคา รับที่ ช.262/12 ก.ย.57 จัดซื้อที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนน 2 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-774045 บ้าน, ที่ดิน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ช.261/12 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ทดสอบ ชุดเครื่องมือสนามเพื่อการควบคุมคุณภาพงานตีเส้นจราจร จำนวน 1 ชุด,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดสอบ เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร จำนวน 1 เครื่อง,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดสอบ เครื่องทดสอบการล้างหรือแยกยางมะตอยเพื่อหาส่วนผสม จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวังขนาย ประกวดราคา รับที่ ช.259-260/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-611353 ต่อ 17 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมูล รับที่ ช.258/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-356025 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูล รับที่ ช.257/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาหนูใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองหัวสะแก และสถานีสูบน้ำคลองตาเหลือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23826140-53 ต่อ 142 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.256/12 ก.ย.57 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลของ ศูนย์ควบคุมสายงานผลิตและส่งน้ำ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 25 กันยายน – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.255/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์เหล็กหล่อ ใช้กับท่อ เอซี. จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 15 - 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคา รับที่ ช.254/12 ก.ย.57 ซื้อกล้องชนิด ENG ขนาด 1/3 พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและกล้องพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 18 - 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22442104 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ช.253/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือส่องกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านช่องท้องระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25988715-6 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.252/12 ก.ย.57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25310080-4 ต่อ 466,484 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูล รับที่ พิเศษ 30/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาหนูใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองหัวสะแก และสถานีสูบน้ำคลองตาเหลือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23826140-53 ต่อ 142 ก่อสร้าง
แขวงการทางนครพนม ยกเลิก รับที่ พิเศษ 29/12 ก.ย.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครพนม ตามประกาศลงวันที่ 11 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.042-511123 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/12 ก.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างต่อเติมอาคาร กองบังคับการ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 27/12 ก.ย.57  จ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์(พนักงานภูมิทัศน์) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-544301-3 ต่อ 110 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประสงค์ รับที่ พิเศษ 26/12 ก.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 20 รายการ ประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานซ่อมบำรุง บริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทรา กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-23546823 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สอบราคา รับที่ พิเศษ 25/12 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร.053-673657 ต่อ 1 และ 14 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 24/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณสยามสแควร์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารธนาคารกรุงเทพ และสวนหย่อม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมธานี โทร.0-22183590 ต่อ 172-175 อื่นๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 23/12 ก.ย.57 เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-23994566-74 ต่อ 6504 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ พิเศษ 22/12 ก.ย.57 ซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อการสนับสนุนการส่งกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ระบบ เอ. เอ็ม. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-23994566-74 ต่อ 501 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือส่องกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านช่องท้องระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25988715-6 อื่นๆ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 20/12 ก.ย.57  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22752053 ต่อ 6005-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/12 ก.ย.57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า, ซอฟแวร์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-1409 อื่นๆ
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ พิเศษ 18/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ศูนย์อาเซียนศึกษาและสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น,งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนบริเวณริมคลองร่องเหมือง,งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร พร้อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาสำราญ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-270730 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุนหาญ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-637468-70 ต่อ 137 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6(ขอนแก่น) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PACL) พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1,253.20 ตัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 อื่นๆ
เทศบาลตำบลสันกำแพง ประมูล รับที่ พิเศษ 15/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้าง ผิวถนน AC พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านทรายมูล – บ้านสันเหนือ บริเวณเส้นทางสายเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง และหมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-331904 ต่อ 230 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/12 ก.ย.57 ซื้อพัสดุรอง ปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.073-262838 อื่นๆ
เทศบาลเมืองระนอง ประมูล รับที่ พิเศษ 13/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดดวงโคมไฟฟ้าถนน LED จำนวน 244 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ถนนเพิ่มผล จังหวัดระนอง โทร.077-823838 อื่นๆ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 12/12 ก.ย.57 ซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-385566 อาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 10-11/12 ก.ย.57 จ้างซ่อมแซมห้องสำนักงานสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-512515 ต่อ 114 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 4(นนทบุรี) สอบราคา รับที่ พิเศษ 9/12 ก.ย.57 จ้างเหมาปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาสรรพากรภาค 4 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25254831-7 ต่อ 262 อื่นๆ
เทศบาลตำบลดีลัง สอบราคา รับที่ พิเศษ 8/12 ก.ย.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง จังหวัดลพบุรี พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.036-436100 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนหนองม่วง 2(ทั้งสองฝั่ง) จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-461184 ต่อ 29 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-154605 ยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สอบราคา รับที่ พิเศษ 5/12 ก.ย.57 จ้างจัดทำ NSTDA’s Testimonials Booklet “หนังสือประชาสัมพันธ์บริการและผลงานเด่นความร่วมมือกับภาคเอกชนของ สวทช.” จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647000 ต่อ 71541 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/12 ก.ย.57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25310080-4 ต่อ 466,484 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สอบราคา รับที่ พิเศษ 1-3/12 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา,สอบราคา จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบดอนตะหนิน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา,สอบราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.081-9998281 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประมูล รับที่ พิเศษ 60/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดเก็บสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จำนวน 211 วัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3487 0680-7 ต่อ 225 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประมูล รับที่ พิเศษ 59/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3429 0329 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) สอบราคา รับที่ พิเศษ 58/12 ก.ย.57 งานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงห้องน้ำและทัศนียภาพ อาคารสำนักงาน สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 57/12 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 27 ตัว พร้อมติดตั้งระบบควบคุม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3621 1712 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.