Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคา รับที่ ส.864, ส.865/27 เม.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) – ท่าตะโก ปริมาณงาน 23,400 ตารางเมตร ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน ลำพยนต์-ห้วยแห้ง ปริมาณงาน 19,480 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5624 1402 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเวียงต้า ประมูล รับที่ ส.866/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 24 โครงการ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทร.0 5465 6555 ต่อ 15 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.867/27 เม.ย.55 ซื้อเครื่องไมโครมอเตอร์กรอกกระดูกสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900 ถึง 19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ส.868, ส.869/27 เม.ย.55 ซื้อวัสดุผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ จำนวน 5 รายการ สอบราคาซื้อวัสดุผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ จำนวน 44 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–4 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2940 6191 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.870/27 เม.ย.55 ซื้อเครื่องปิดผนึกปากถุงแบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ สำนักกษาปณ์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2834 8439 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.871/27 เม.ย.55 ซื้อมอเตอร์ขัดระบบอุลตร้าโซนิค จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ สำนักกษาปณ์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2834 8445 อื่นๆ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.872, ส.873/27 เม.ย.55 ซื้อ Radiant warmer จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ปานกลาง จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประมูล รับที่ ส.874/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ซึ่งมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5536 9292 ยานพาหนะ
จังหวัดชัยนาท สอบราคา รับที่ ส.875/27 เม.ย.55 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณบิลิรูบินในเด็กอ่อน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 4074 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.876/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5315 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.877/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและรื้อถอนสายส่งอากาศ 115 kV. เชื่อมสถานีย่อยขนาดเล็กคลองร้อย (2 วงจร) บริเวณถนนนิคมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2348 5528 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.878, ส.878.1/27 เม.ย.55 ซื้อ 230 kV Power Transformer, 180/240/300 MVA พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีต้นทางวิภาวดี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5531 อื่นๆ
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ส.879/27 เม.ย.55 เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ติดต่อที่ ที่ทำการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี โทร.0 2598 9355 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกวดราคา รับที่ ส.880/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 11-16 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานจัดหา สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2282 3415 ยานพาหนะ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.881, ส.881.1, ส.881.1.1/27 เม.ย.55 ซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษ ในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2517 4270 ต่อ 1150, 1183 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ส.882, ส.882.1, ส.882.1.1/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า ระยะทาง 1.070 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3885 1281 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ส.883, ส.883.1, ส.883.1.1/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายบ้านวังควาย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3885 1281 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.884/27 เม.ย.55 ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 22 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3903 ยานพาหนะ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.885, ส.885.1/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (CT Simulator 16 Slice) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 8108 ต่อ 2630 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมูล รับที่ ส.886/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนพับ ขนาด 10 ตัน/เมตร ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบแขนยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 135 แรงม้า จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3809 3761-5 ยานพาหนะ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.887/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ่อตกตะกอน ขนาด 10x10x4 เมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 หรือที่แผนกบัญชีการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0899018029 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง ประกวดราคา รับที่ ส.888, ส.888.1/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3896 7415-7 ต่อ 129 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ส.890-ส.892/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 3 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 3 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.893/27 เม.ย.55 ซื้อฟูกนอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 632 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
จังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ ส.894/27 เม.ย.55 จ้างก่อสร้างที่พักคนไข้ ด้านหลังอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเมือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–15 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 1307 ก่อสร้าง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร สอบราคา รับที่ ส.895/27 เม.ย.55 จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยตราด รหัสโครงการ มห.09004 บ้านสามขา หมู่ที่ 17 ตำบล คำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4272 8143 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ประกวดราคา รับที่ ส.896/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นแบบอาคาร คสล.2 ชั้น กว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 414 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.0 4205 3555 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.738/27 เม.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร. 039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สอบราคา รับที่ ก.739/27 เม.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ประจำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนตะหนิน ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-249170 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขายทอดตลาด รับที่ ก.740/27 เม.ย.55 ครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 1 ประเภท คือ 1.ครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ , 2.ครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3149 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.742/27 เม.ย.55 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2260-3275 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ก.744/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-427099 ต่อ 5301 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ก.745/27 เม.ย.55 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสวนสาธารณะ(ตลาดเก่า) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ถนนเจ้าสำอาง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-281167 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลคุระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.746/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบสาธารณูปโภคพร้อมครุภัณฑ์ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร. 073-491352 ก่อสร้าง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ก.747, ก.747.1/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-302073-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตรัง ประกวดราคา รับที่ ก.748/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยทำการก่อสร้างยกระดับคันทางและวางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน 1 แห่ง ณ ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4นาวง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4046 (ต้นชด) ระหว่าง กม.9+500-กม.10+200 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 075-581215 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประมูล รับที่ ก.749/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี-บ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-513516 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน ประกวดราคา รับที่ ก.750/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนน จำนวน 6 โครงการ ที่บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 , บ้านกู่ หมู่ที่ 1 , บ้านสวาย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 11 , บ้านสวาย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านโคกเวง หมู่ที่ 10 , บ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ 16 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน ถนนสุรินทร์-ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-147801 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ก.751/27 เม.ย.55 เชิญชวนทั่วไป ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย VMware จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-3314 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ก.752/27 เม.ย.55 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8030 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.753/27 เม.ย.55 ซื้อกล้องจลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับ Comet assay และคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2564-7100 ต่อ 6521-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.754/27 เม.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดมินิ จำนวน 1ชุด สำหรับใช้ในราชการงานห้องผ่าตัด ลุ่มงานภารกิจบริการวิชาการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2353-9800-01 ต่อ 3004,3010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.755/27 เม.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1ชุด สำหรับใช้ในราชการงานห้องผ่าตัด ลุ่มงานภารกิจบริการวิชาการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2353-9800-01 ต่อ 3004,3010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลปะโค ประกวดราคา รับที่ ก.756/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-428170 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกเลิก รับที่ ก.757/27 เม.ย.55  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายนศ.4100-บ.พร้อมเพรียง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง0.295 กม. ตามประกาศลงวันที่ เมษายน 2555 และ 3 เมษายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-378836 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.758/27 เม.ย.55 ซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-916044-5 หรือ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-0038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.759/27 เม.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์โษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-916044-5 หรือ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-0038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สอบราคา รับที่ ก.760/27 เม.ย.55 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านซับ พงโพดทางไปวัดป่าสิริวันบรรพต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765,000 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-961001-2 ก่อสร้าง
สำนักงานอัยการภาค 6 ประกวดราคา รับที่ ก.761/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-321186 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประมูล รับที่ ก.762/27 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ถนนหน้าเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร. 055-641374 ต่อ 209 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.