Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2142-3503-8 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าถ่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าถ่าน จำนวน 2 ชั้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าถ่าน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-0706 ต่อ 22 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าถ่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าถ่าน จำนวน 2 ชั้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าถ่าน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-0706 ต่อ 22 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ 1,700 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลตะพง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-694040-1 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตราด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3158 ตอนควบคุม 0100 ตอน แสนตุ้ง-หนองบัว ระหว่าง กม.0+300-กม.0+875 ปริมาณงาน 0.575 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-518033 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลำลูกกา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 55/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 5(เลียบคลองซอยที่ 8 ล่าง) หมู่ที่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3357-8 ต่อ 113 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 54/13 ม.ค. 58  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมระบบโลจิสติกในพื้นที่ สาย พระยานาคราช – ทางด่วนหมายเลข 7(ทางขนาน) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2330-2022 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 53/13 ม.ค. 58  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมระบบโลจิสติกในพื้นที่ สาย พระยานาคราช – ทางด่วนหมายเลข 7(ทางขนาน) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2330-2022 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/13 ม.ค. 58  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมระบบโลจิสติกในพื้นที่ สาย พระยานาคราช – ทางด่วนหมายเลข 7(ทางขนาน) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2330-2022 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Imatinib mesilste tablet 100 mg จำนวน 7,200 เม็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311270 อื่นๆ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ พิเศษ 50/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะกลางน้ำบริเวณหอศิลป์ถึงพ่อขุนพลายดำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-200165 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ พิเศษ 48/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบบูมยาว เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 140 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูล รับที่ พิเศษ 47/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอย 19 ถนนมิตรสัมพันธ์ และซอยแยก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ถนนเสม็ด-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี โทร.038-142100-4 ต่อ 106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูล รับที่ พิเศษ 46/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอย 19 ถนนมิตรสัมพันธ์ และซอยแยก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ถนนเสม็ด-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี โทร.038-142100-4 ต่อ 106 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 45/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ณ โรงพยาบาลลำลูกกา และโรงพยาบาลคลองหลวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 44/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ณ โรงพยาบาลลำลูกกา และโรงพยาบาลคลองหลวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 43/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ประเภทยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลลำลูกกา และโรงพยาบาลคลองหลวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ประเภทยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลลำลูกกา และโรงพยาบาลคลองหลวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/13 ม.ค. 58 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-705072 ต่อ 115 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกวดราคา รับที่ ก.270/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร สำนักานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ –14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-523041-2 ต่อ 11-12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิก รับที่ ก.269/13 ม.ค. 58 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก จำนวน 1 หลัง ตามประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 419 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.268/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ FRTU พร้อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ SCADA/DMS ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต จำนวน 109 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ กองการเงิน สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-5547 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ยกเลิก รับที่ ก.267/13 ม.ค. 58 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเคหะชุมชนวัดประชุมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตามประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2987-9101-4 ต่อ 122 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประมูล รับที่ ก.266/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2977-2697 ต่อ 103 ยานพาหนะ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาราณสุข ยกเลิก รับที่ ก.265/13 ม.ค. 58 สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-8414 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประมูล รับที่ ก.264/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกคลองบางอีลือ หมู่ที่ 4,8 และ 9 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2449-7727 ต่อ 108 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกวดราคา รับที่ ก.263/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง ถนนชนปรีดา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-423962 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคา รับที่ ก.262/13 ม.ค. 58 จ้างเหมาจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ให้โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112733-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สอบราคา รับที่ ก.261/13 ม.ค. 58 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฏร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-712664 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.260/13 ม.ค. 58 ซื้อชุดถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.259/13 ม.ค. 58 ซื้อเครื่องประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.258/13 ม.ค. 58 ซื้อตู้อบลมร้อน จำนวน 2 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.257/13 ม.ค. 58 ซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 13 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.256/13 ม.ค. 58 ซื้อเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.255/13 ม.ค. 58 ซื้อเครื่องสเปคโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประมานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.254/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-518402-5 ต่อ 119 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลลำลูกกา ประกวดราคา รับที่ ก.253/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 5(เลียบคลองซอยที่ 8 ล่าง) หมู่ที่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3357-8 ต่อ 113 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ สอบราคา รับที่ ก.252/13 ม.ค. 58 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย กม.126 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี , สอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านต่อถนนดิน หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี , สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กม.129 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.036-792455 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ สอบราคา รับที่ ก.249, ก.250, ก.251/13 ม.ค. 58 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายแยกทางหลวง 2321 ซอยขวาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านเขาล้อมฟาง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี , สอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลกลุ่มท้ายซอย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี , สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะดูก หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.036-792455 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.248/13 ม.ค. 58 จัดซื้อยา Ceftazidime 1 g for injection จำนวนประมาณ 74,000 Bot. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี สอบราคา รับที่ ก.247/13 ม.ค. 58 ซื้อ Grar box for GV ND 1000 mm.ฯลฯ จำนวน 20 รายการ , สอบราคา ซื้อ เหล็ก ตัว I ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. ยาว 6 เมตร ฯลฯ โครงการชลประทานจันทบุรี แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-433400 อื่นๆ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ประมูล รับที่ ก.246/13 ม.ค. 58 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน พัฒนา ออกแบบระบบงาน ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ โทร.0-2535-1120 อื่นๆ
จังหวัดลพบุรี สอบราคา รับที่ ก.245/13 ม.ค. 58 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 – 6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทร.036-622130 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.244/13 ม.ค. 58 ซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมบริการโทรคมนาคม ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน พร้อมกระเช้า จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-3382 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ประกวดราคา รับที่ ก.243/13 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยพึ่งประชา หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-222970 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 10(เชียงใหม่) ประสงค์ รับที่ ช.345/13 ม.ค.58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 62 รายการ ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 10(เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-835010-12 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.344/13 ม.ค.58 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-242434-6 ต่อ 10314-5 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต ประกวดราคา รับที่ ช.343/13 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิว AC สายบ้านโคกตะแบก – บ้านโคกโพธิ์ ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร044-192534 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สอบราคา รับที่ ช.342/13 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-511289 ต่อ 138 ก่อสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.341/13 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หลังวัดเลียบ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ความยาว 235 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-45015 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.